DPR, GDT, VNF tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền mặt

0
5

Nguồn tin :  vinacorp.vn

DPR, GDT, VNF tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền mặt

(NDH) Tổng số tiền 3 doanh nghiệp dự chia cổ tức là gần 76 tỷ đồng.


Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền của 3 công ty.

Cụ thể, Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Số tiền GDT dự kiến chi ra cho đợt cổ tức tới là khoảng 30 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/12 và thời gian thực hiện vào 15/12/2017.

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Số tiền DPR dự chia cổ tức là 40 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/11 và thời gian thực hiện vào 25/12/2017.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần VINAFREIGHT (HNX: VNF) cũng sẽ chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

VNF sẽ chi 5,6 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/11 và thời gian thực hiện vào 20/12/2017.

Link gốc : http://vinacorp.vn/dpr-gdt-vnf-tam-ung-co-tuc-2017-bang-tien-mat-n56717.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here