Hoạt động tài chính đẩy lãi NTC quý I tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt 39 tỷ

0
0

Nguồn : NDH.vn – Người đồng hành

 Hoạt động tài chính đẩy lãi NTC quý I tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt 39 tỷ

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu thuần đạt 37,85 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn lại có xu hướng tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh đến 28%.

Đáng nói là doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 24.3 tỷ đồng, gấp 3 lần so với quý I/2017, được ghi nhận từ lãi tiền gửi, lãi cho vay, chiết khấu thanh toán và lãi phạt. Chi phí lãi vay hơn 2,38 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với quý I năm trước.

Tính đến hết quý I, Nam Tân Uyên có khoản tiền gửi có kỳ hạn 1.242 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng so với số liệu đầu năm; trong khi đó đầu tư tài chính dài hạn (cũng là tiền gửi có kỳ hạn) còn hơn 87 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu kỳ.

Do vậy, tổng lợi nhuận trước thuế quý I của NTC đạt 39,4 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 71%, ghi nhận 32.5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.034 đồng.

Đến cuối kỳ, NTC có 3.117 tỷ, tăng mạnh so với đầu năm chỉ 2.820 tỷ đồng. Nợ phải trả là 2.705 tỷ và vốn chủ sở hữu đạt 412 tỷ đồng.

Link gốc :http://ndh.vn/hoat-dong-tai-chinh-day-lai-ntc-quy-i-tang-gap-doi-cung-ky-dat-39-ty-20180416015935337p4c147.news

Web Hosting Z.com tốc độ cao - Sale Up To 25%!
Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here