Đặt mục tiêu doanh thu 2018 đạt 2.000 tỷ đồng, Phát Đạt có đang tham vọng?

0
0

Đặt mục tiêu doanh thu 2018 đạt 2.000 tỷ đồng, Phát Đạt có đang tham vọng?

13/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2018Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sauNội dung cụ thể: –  Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018
Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2018
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung cụ thể:
–  Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
–  Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
–  Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017;
–  Báo cáo tài chính năm 2017 đã  được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế;
–  Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
–  Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
style=’font-size: medium; font-family: “times new roman”; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: 400; color: rgb(51,51,51); padding-bottom: 0px; font-style: normal; text-align: justify; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font>

24/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án EverRich 2 và EverRich 3 để thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ vay của PDR, các cá nhân và công ty có liên quan phát sinh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.

27/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh dự thầu.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh dự thầu.

23/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ quản lý…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ quản lý tòa nhà với Công ty CP Dịch vụ Green City là bên liên quan với ông Lê Quang Phúc và bà Trần Thị Hường – Thành viên HĐQT.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm bà Vũ Quỳnh Hoa chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Ngô Thúy…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm bà Vũ Quỳnh Hoa chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Ngô Thúy Vân từ ngày 01/07/2017.

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.

22/06/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 20.180.952 cổ phiếu(Số chứng khoán…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 20.180.952 cổ phiếu
(Số chứng khoán niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 221.990.923 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/06/2017
Ngày chính thức giao dịch: 22/06/2017.

23/05/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2014
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2017
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.180.997 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

03/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố ông Nguyễn Tấn Danh thôi giữ chức vụ…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố ông Nguyễn Tấn Danh thôi giữ chức vụ Phó TGĐ kinh doanh từ ngày 03/05/2017.

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ phát hành…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho CĐHH.

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho CĐHH.

11/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần Dự án…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần Dự án Khu nhà ở phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.

22/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

22/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/02/2017Thời gian thực hiện: 22/03…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/02/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 17/02/2017
Thời gian thực hiện: 22/03/2017
Địa điểm thực hiện: Lầu 3, Khách sạn Nikko Sài Gòn, số 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.

Nội dung cụ thể:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017; + Các nội dung khác theo th m quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

07/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tải file gốc

14/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt trả cổ tức năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/11/2016…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/11/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/11/2016
Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 14/12/2016
Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Tải file gốc

03/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% và chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện.

Tải file gốc

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

11/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Mỹ Lợi.

Tải file gốc

18/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Luyện cán Thép Hiệp Phát.

Tải file gốc

28/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận lại phần vốn đã góp từ Công ty TNHH Luyện Cán Thép Hiệp Phát.

Tải file gốc

08/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Đoàn Viết Đại TừMã chứng khoán: PDRChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTSố lượng cổ…

 Tên người thực hiện giao dịch: Đoàn Viết Đại Từ
Mã chứng khoán: PDR
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/4/2016 đến ngày 29/4/2016.

Tải file gốc

25/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016.

25/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/02/2016Ngày đăng…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/02/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2016
Thời gian tổ chức: 8:00AM ngày 25/3/2016
Địa điểm tổ chức: phòng Origami Ballroom, tầng 3, khách sạn Nikko Sài Gòn, 235 Nguyen Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, tp. HCM.

17/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn TuấnMã chứng khoán: PDRChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTTên nhân sự chủ chốt: Nguyễn Văn Đạt …

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tuấn
Mã chứng khoán: PDR
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
Tên nhân sự chủ chốt: Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Quan hệ của người thực hiện giao dịch và nhân sự chủ chốt: Anh ruột
Số lượng tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 123.417.825 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.244.480 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.734.113 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.734.113 CP
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.510.367 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ  17/02/2016 đến ngày 17/02/2016.

Tải file gốc

04/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn TuấnMã chứng khoán: PDRChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTTên nhân sự chủ chốt: Nguyễn Văn Đạt…

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tuấn
Mã chứng khoán: PDR
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
Tên nhân sự chủ chốt: Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Quan hệ của người thực hiện giao dịch và nhân sự chủ chốt: Anh ruột
Số lượng tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 123.417.825 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.244.480 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.734.113 CP
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.510.367 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ: 04/02/2016 đến ngày 29/02/2016.

Tải file gốc

28/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuổi cùng…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuổi cùng, thời gian, địa điểm và nội dung để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Tải file gốc

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

12/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tải file gốc

06/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn DanhMã chứng khoán: PDRChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kinh doanhSố lượng…

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Danh
Mã chứng khoán: PDR
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kinh doanh
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.780.100 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.780.100 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.780.100 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ  Ngày 6/1/2016.

Tải file gốc

05/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn DanhMã chứng khoán: PDRChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kinh doanhSố lượng…

 Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Danh
Mã chứng khoán: PDR
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kinh doanh
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.780.100 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.780.100 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ  ngày 5/1/2016 đến ngày 29/1/2016.

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm ông Bùi Quang Anh Vũ…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm ông Bùi Quang Anh Vũ chức vụ Phó TGĐ Đầu tư từ ngày 01/01/2016.

Tải file gốc

24/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP Đầu tư Phát Đạt Nha Trang.

Tải file gốc

27/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Hưng và cử đại diện vốn góp.

Tải file gốc

24/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Tải file gốc

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

25/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 65…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt niêm yết thêm cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 65.100.000
Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số cổ phiếu niêm yết: 201.809.971
Ngày niêm yết có hiệu lực: 17/09/2015
Ngày chính thức giao dịch: 25/09/2015.

18/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Đầu tư Phát Đạt Nha Trang.

Tải file gốc

14/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Danh chức…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Danh chức vụ phó TGĐ Kinh doanh thay thế bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm từ ngày 14/9/2015.

Tải file gốc

28/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết về việc góp vốn và…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết về việc góp vốn và cử người đại diện vốn góp thành lập công ty TNHH Phát triển bất động sản Điền Gia Khánh.

Tải file gốc

24/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán tiếp số cổ phần còn lại của đợt phát hành cho CĐHH.

File gốc

13/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 6.509.971 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 số 01/ĐHĐCĐBT-NQ.2015 ngày 09/01/2015
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 136.709.971 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/08/2015
Ngày chính thức giao dịch: 13/08/2015.

10/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/07/2015 1/ Chi trả…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành cổ phiếu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2015
Ngày đăng ký cuối cùng : 14/07/2015

1/ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 6.510.000 cổ phiếu 
Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu thì nhận được 01 cổ phiếu mới).

2/ Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 65.100.000 cổ phiếu
Giá phát hành: 10.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).

25/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV Đầu tư Phát Đạt lên 800 tỷ đồng.
Link tin

18/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc đính…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc đính chính thông tin hợp đồng vay.

Link tin

17/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự án the EverRich 2 cho Công ty TNHH Luyện cán Thép Hiệp Phát.

Link tin

15/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát.

Link tin

27/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL của…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL của công ty TNHH MTV Đầu tư Phát Đạt lên 300 tỷ đồng.

Tải file gốc 

25/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty TNHH Bất động sản Điền Gia Khang.

Tải file gốc

24/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu cho CĐHH.

Tải file gốc

13/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lập công…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lập công ty TNHH Bất động sản Phan Đình Phùng.

Tải file gốc

24/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành quyền mua và cổ phiếu trả cổ tức.

Tải file gốc

20/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát Đạt.

Tải file gốc

27/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

27/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015 Thời gian thực hiện: 27/03/2015 Địa điểm thực…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ĐHĐCĐ 2015:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2015
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015
Thời gian thực hiện: 27/03/2015
Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt. Địa chỉ: 422 Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.

Nội dung cụ thể:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015;
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức và…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức và chương trình ĐHĐCĐ 2015.

Tải file gốc

09/01/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2014Thời gian thực hiện: 9/1/2015…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2014
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2014
Thời gian thực hiện: 9/1/2015.
Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Địa chỉ: 422 Đường Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.

Nội dung họp:

+         Chia cổ tức 5% cho cổ đông bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

+         Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động đầu tư kinh doanh.

+         Giá phát hành dự kiến:10.000 đồng/cổ phần.

+         Số lượng cổ phần phát hành: 65.100.000 cổ phần.

+         Phương thức phát hành: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền.

+         Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 2 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần). Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị

02/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm chức vụ phó TGĐ Kinh doanh từ ngày 2/1/2015.

Tải file gốc

20/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong tháng 1/2015.

Tải file gốc

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố ông Võ Tấn Thành sẽ thôi giữ…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố ông Võ Tấn Thành sẽ thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ 1/11/2014.

Tải file gốc

28/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố ông Giang Châu Tuấn thôi chức vụ…

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố ông Giang Châu Tuấn thôi chức vụ giám đốc tài chính.

Tải file gốc

12/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.Thời gian thực hiện: 12/04…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
Thời gian thực hiện: 12/04/2014
Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt, địa chỉ: 422 Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.

12/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

Tải file gốc

15/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/03/2013 Ngày đăng ký…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/03/2013
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2013
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 15/04/2013 đến ngày 26/04/2013.
Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Địa chỉ: 422 Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 07, Thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải…

18/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file…

29/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file…

21/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2012 Ngày đăng…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2012
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2012
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết).
Thời gian thực hiện: ngày 21/04/2012.
Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau.

06/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tải file dữ liệu gốc 

15/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file…

03/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link downloadLink…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

Link download
Link download
 

19/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

Link download

19/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PDR: Nghị quyết 2011Link download

16/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 11/03/2011 và 14/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011.
Thời gian tổ chức đại hội: 16/04/2011.

(Theo hsx)

31/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

Link download

28/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PDR: Trả cổ tức bằng tiền mặt – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày…

PDR: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 11/03/2011 và 14/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011
– Tỷ lệ thực hiện: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)
– Thời gian thực hiện: 28/03/2011

01/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link download

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Link download

(Theo hsx)

11/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

Link download

(Theo hsx)

31/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PDR – 23/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (10%)Linkdownload

PDR – 23/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (10%)

Linkdownload

10/12/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất…

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

Link download

(Theo hsx)

02/12/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PDR – 26/11: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức cổ tức…

PDR – 26/11: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức cổ tức năm 2010 và việc tạm ứng cổ tức năm 2010

Linkdownload

30/07/2010

Niêm yết mới

Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau: – Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mã chứng khoán: PDR- Mệnh giá: 10.000 đồng …

Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: PDR
Mệnh giá: 10.000 đồng 
Số lượng cổ phiếu niêm yết: 130.200.000 cổ phiếu (Một trăm ba mươi triệu hai trăm ngàn cổ phiếu).
Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: 1.302.000.000.000 đồng (Một ngàn ba trăm lẻ hai tỷ đồng).
Ngày niêm yết có hiệu lực: 22/07/2010
Ngày chính thức giao dịch: 30/07/2010
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 36.000 đồng/cổ phiếu
Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu

(Theo: hsx.vn)

Nguồn tin : Bizlive.vn

Link gốc :http://bizlive.vn/dia-oc/dat-muc-tieu-doanh-thu-2018-dat-2000-ty-dong-phat-dat-co-dang-tham-vong-3445311.html

Web Hosting Z.com tốc độ cao - Sale Up To 25%!
Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here