USD/JPY tăng hoàn hảo lên mức mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi, tiếp tục tăng

0
96

Nguồn tin : intaforex.com

USD/JPY tăng hoàn hảo lên mức mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi, tiếp tục tăng

Thương hiệu Instaforex là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty TNHH Instant Trading EU (Cyprus) được cấp phép bởi CYSEC, giấy phép số 266/15

Công ty TNHH Instant Trading EU được cấp phép bởi CYSEC, số đăng ký 266/15

Công ty TNHH InstaDirect (New Zealand) là thành viên của FSP NZ, số đăng ký FSP320906

Công ty TNHH InstaVector (Nga) được cấp phép bởi Ngân hàng Trung ương, số đăng ký 039-11737-100000

Công ty TNHH Insta Service được đăng ký với FSC Saint Vincent, số đăng ký IBC22945

Link gốc :https://www.instaforex.com/vi/forex_analysis/115913/  

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here