Lỗ hai năm liên tiếp, PPI thận trọng đặt kế hoạch 2018 lãi 622 triệu đồng

0
29

Lỗ hai năm liên tiếp, PPI thận trọng đặt kế hoạch 2018 lãi 622 triệu đồng

Sau hai năm thua lỗ, PPI kỳ vọng trong năm 2018 doanh thu sẽ đạt 107 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 622 triệu đồng.

Lỗ hai năm liên tiếp, PPI thận trọng đặt kế hoạch 2018 lãi 622 triệu đồng

Sau hai năm thua lỗ, PPI kỳ vọng trong năm 2018 doanh thu sẽ đạt 107 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 622 triệu đồng.

* Chậm giải ngân vốn cho các dự án, quý 1 PPI lỗ gần 3 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (HOSE: PPI) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 29/06/2018 để trình các cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm. Theo định hướng của HĐQT, PPI đặt chỉ tiêu giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện đạt 147 tỷ đồng, tổng doanh thu thuần kỳ vọng đạt 107 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 622 triệu đồng.

Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan khi lợi nhuận quý 1/2018 của PPI tiếp tục âm gần 3 tỷ đồng, tương ứng với mức lỗ ở quý 1/2017 do kế hoạch vốn ngân sách năm 2018 bố trí chậm, các dự án đến quý 2/2018 mới tiếp tục triển khai.

Kết quả kinh doanh năm 2017 ghi nhận, giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện đạt 43 tỷ đồng, bằng 8% kế hoạch. Tổng doanh thu thuần đạt hơn 39 tỷ đồng, thực hiện được 10% kế hoạch và giảm 84% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và thương mại dịch vụ giảm mạnh, chỉ đạt 8.8 tỷ đồng và 7 tỷ đồng do trong năm có ít đơn hàng. Ngược lại, doanh thu từ hoạt động xây lắp tăng hơn 44 lần, ghi nhận 23.4 tỷ đồng. Năm 2017 là năm thứ 2 liên tiếp PPI thua lỗ với kết quả  lợi nhuận trước thuế âm 85 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 đạt 823 tỷ đồng, giảm 18% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 41% và tài sản dài hạn giảm 8%. Trong cơ cấu tổng tài sản tính đến cuối năm 2017, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 22.3%, tương đương với 183 tỷ đồng; tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 77.8%, tương đương với 640 tỷ đồng.

Tình hình tài chính của PPI 2016-2017

Nguồn: Báo cáo thường niên 2017 của PPI

Cổ phiếu PPI đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch kể từ ngày 19/04/2018 do kết quả kinh doanh hai năm liên tiếp thua lỗ, dựa trên BCTC kiểm toán 2016 và 2017 (lợi nhuận sau thuế năm 2016 âm 37 tỷ đồng và năm 2017 âm 85 tỷ đồng).

Kể từ đầu năm 2018, giá cổ phiếu PPI biến động tương đối mạnh, giảm gần 31%. Cổ phiếu PPI tiếp tục giảm sàn trong phiên sáng ngày 14/06/2018 với mức giá 1,450 đồng/cp.

Biến động giá cổ phiếu PPI trong 12 tháng qua

Ngọc Cẩm

FILI

Nguồn tài liệu:

THONG BAO ĐHCĐ 2018.PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here