Ngày 9/7, MB chốt quyền trả cổ tức và chi cổ phiếu thưởng tỷ lệ 19%

0
84

Ngày 9/7, MB chốt quyền trả cổ tức và chi cổ phiếu thưởng tỷ lệ 19%

Giày đẹp giá rẻ – Xem ngay

26/09/2020

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết thêm cổ phiếu: Số cổ phiếu niêm yết thêm: 160.000.000 cổ phiếu Ngày…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết thêm cổ phiếu:

Số cổ phiếu niêm yết thêm: 160.000.000 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: ngày 08/10/2015
Ngày chính thức giao dịch: Dự kiến ngày 26/09/2020.
Lưu ý: số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 25/09/2020.

29/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2018 Ngày…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2018
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/03/2018
Địa điểm thực hiện: Ngân hàng sẽ thông báo sau

Nội dung họp:
+ Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019;
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên.

26/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên,…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa điểm của phòng giao dịch Nguyễn Đức Cảnh trực thuộc chi nhánh Hai Bà Trưng.

01/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và bầu bổ sung thành viên BKS.

31/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/01/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/01/2018
Thời gian thanh toán : 31/01/2018
Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

29/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa điểm của phòng…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa điểm của phòng giao dịch Vũng Áng trực thuộc chi nhánh Hà Tĩnh.

17/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Duy Tiên trực…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Duy Tiên trực thuộc chi nhánh Hà Nam.

17/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa điểm của phòng…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa điểm của phòng giao dịch Nguyen Bieu trực thuộc chi nhánh Dien Bien Phu.

17/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa điểm của phòng…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa điểm của phòng giao dịch Trần Nguyên Hãn trực thuộc chi nhánh Hải Phòng.

11/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Ý Yên trực…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Ý Yên trực thuộc chi nhánh Nam Định.

11/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa điểm và chi nhánh quản lý của phòng giao dịch Gia Lâm trực thuộc chi nhánh Long Biên.

04/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi nhánh Vũng Tàu.

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% và chọn ngày chốt quyền là ngày 18/01/2018.

25/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi nhánh Nam Hải Phòng.

29/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Uyên Hưng trực thuộc chi nhánh Bình Dương.

29/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm phòng…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm phòng giao dịch quận 10 trực thuộc chi nhánh Đông Sài Gòn.

10/11/2017

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 102.764.454 cổ phiếuTổng số lượng…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 102.764.454 cổ phiếu
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.815.505.363 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực:  30/10/2017
Ngày chính thức giao dịch:
+ Đối với 85.637.045 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trả cổ tức đợt 2 năm 2016: Ngày 10/11/2017
+ Đối với 17.127.409 cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên: Ngày 21/10/2019.

07/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Sóc…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Sóc Trăng.

07/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Bắc Bình trực thuộc chi nhánh Bình Thuan.

01/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Long Bình trực thuộc chi nhánh Bình Phước.

01/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Phú…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Phú Yên.

01/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Bến…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Bến Tre.

01/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Chợ Mới trực thuộc chi nhánh An Giang.

29/09/2017

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2017
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2017
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 85.637.045 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 5%/số cổ phiếu đang sở hữu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới).

15/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm phòng giao…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm phòng giao dịch Nguyễn Du trực thuộc chi nhánh Hoàn Kiếm.

13/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn ngày 02/10/2017…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn ngày 02/10/2017 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu và thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu đối với cán bộ nhân viên theo chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi là từ ngày 18/09/2017 đến ngày 03/10/2017.

03/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chi nhánh quản lý 8 phòng…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chi nhánh quản lý 8 phòng giao dịch tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

27/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Long An.

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Long An.  

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch.

12/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa chỉ phòng giao dịch Võ Văn Tần…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa chỉ phòng giao dịch Võ Văn Tần trực thuộc Chi nhánh Đông Sài Gòn.

21/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Bến Cát.

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Bến Cát.

21/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Phước Long.

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Phước Long.

19/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Thanh Trì.

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Thanh Trì.

08/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Cam Ranh…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Cam Ranh.

08/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch Chư…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch Chư Sẻ trực thuộc Chi nhánh Gia Lai.

08/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của Phòng…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của Phòng giao dịch Cam Ranh – Chi nhánh Khánh Hòa.

03/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi nhánh…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi nhánh Đồng Nai từ ngày 03/05/2017.

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017 Ngày đăng ký…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2017
Thời gian thực hiện: 07h30 ngày 26/04/2017
Địa điểm thực hiện: Khách sạn Pullman – số 40 Cát Linh – Phường Cát Linh – Quận Đống Đa – Hà Nội.

24/04/2017

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 31.181.818 cổ…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết thêm cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 31.181.818 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.712.740.909 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/04/2017
Ngày chính thức giao dịch: 24/04/2017.

08/03/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2017 Ngày đăng…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2017
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2017
Thời gian thực hiện: 08/03/2017
Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

07/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Tải file gốc

28/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nhà Bè tại số 59 Khu dân…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nhà Bè tại số 59 Khu dân cư Phú Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 5, xã Phước Kiến, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

Tải file gốc

09/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6%.

Tải file gốc

08/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của Phòng giao dịch Phạm Ngũ Lão trực thuộc Chi nhánh Sài Gòn.

Tải file gốc

16/01/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố bổ nhiệm ông Lưu Trung Thái chức vụ TGĐ từ…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố bổ nhiệm ông Lưu Trung Thái chức vụ TGĐ từ ngày 16/01/2017.

Tải file gốc

16/01/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố ông Lê Công thôi giữ chức vụ TGĐ và giữ…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố ông Lê Công thôi giữ chức vụ TGĐ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/01/2017.

Tải file gốc

16/01/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố bổ nhiệm ông Lưu Trung Thái chức vụ Người CBTT từ…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố bổ nhiệm ông Lưu Trung Thái chức vụ Người CBTT từ ngày 16/01/2017.

28/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Hải Hậu trực thuộc Chi nhánh Nam Định.

Tải file gốc

23/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Đà…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Đà Nẵng sang số 174 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Tải file gốc

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hà Đông trực thuộc Chi nhánh Tây Hà Nội.

Tải file gốc

21/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Phúc Yên trực thuộc Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Tải file gốc

20/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch Buôn Hồ trực thuộc Chi nhánh Đắk Lắk.

Tải file gốc

20/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Long Khánh trực thuộc Chi nhánh Đồng Nai.

Tải file gốc

14/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên và địa điểm…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Xuân Khánh.

Tải file gốc

05/12/2016

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 81.559.091…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 81.559.091 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.681.559.091 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 23/11/2016
Ngày chính thức giao dịch: 05/12/2016.

23/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng giao…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Thống Nhất trực thuộc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tải file gốc

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

24/10/2016

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/10/2016 Ngày đăng…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/10/2016
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2016
Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (5%, người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 81.559.091 cổ phiếu.

10/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 25/10/2016…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 25/10/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu.

Tải file gốc

03/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm của…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh An Giang.

Tải file gốc

27/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch Gò Dầu trực thuộc Chi nhánh Tây Ninh.

Tải file gốc

20/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch Văn Lâm trực thuộc Chi nhánh Hưng Yên.

Tải file gốc

19/09/2016

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 230.606.250 cổ phiếu (Phát hành…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết thêm cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 230.606.250 cổ phiếu
(Phát hành cho cổ đông chiến lược/ đối tác chiến lược)
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/10/2015.
Ngày chính thức giao dịch: Dự kiến ngày 19/9/2016
Lưu ý: số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 18/09/2016.

15/09/2016

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết thêm cố phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 15.218.188 Lí do:…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết thêm cố phiếu:

Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 15.218.188
Lí do: chào bán cho cán bộ, nhân viên
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/10/2015
Ngày chính thức giao dịch: Dự kiến ngày 15/9/2016.
Lưu ý: số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 14/09/2016.

15/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch Bảo Lộc trực thuộc Chi nhánh Lâm Đồng.

Tải file gốc

15/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch Đức Thọ trực thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tải file gốc

29/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch Bãi Cháy trực thuộc Chi nhánh Quảng Ninh.

Tải file gốc

29/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của Phòng giao dịch Tôn Đức Thắng trực thuộc Chi nhánh Sài Gòn.

Tải file gốc

08/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm phòng…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm phòng giao dịch Nam Thăng Long.

Tải file gốc

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

20/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Sa Pa thuộc chi nhánh Lào Cai.

Tải file gốc

06/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tây Sơn thuộc Chi nhánh Đống Đa.

Tải file gốc

30/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm phòng…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm phòng giao dịch Hoàng Cầu thuộc Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Tải file gốc

27/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bố nhiệm bà Phạm…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bố nhiệm bà Phạm Thị Trung Hà chức vụ Phó TGĐ phụ trách Khối Quản  trị rủi ro.

Tải file gốc

14/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch An Thới trực thuộc chi nhánh Kiên Giang.

Tải file gốc

14/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch Yên Phong trực thuộc Chi nhánh Bắc Ninh.

Tải file gốc

13/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ngân hàng TMCP Quân Đội…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Yên Bái.

Tải file gốc

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ngân hàng TMCP Quân Đội…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tuyên Quang.

Tải file gốc

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của phòng giao dịch Lê Lợi trực thuộc Chi nhánh Nghệ An.

Tải file gốc

13/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm của…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Hải Phòng.

Tải file gốc

13/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Thành Công thuộc Chi nhánh Đống Đa.

Tải file gốc

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016 Ngày đăng ký cuối…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2016
Thời gian thực hiện: 7h30, ngày 28/04/2016
Địa điểm thực hiện: Khách sạn Pullma, số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

20/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm phòng…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm phòng giao dịch Quy Nhơn trực thuộc Chi nhánh Bình Định.

Tải file gốc

11/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nam…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nam Bình Dương.

Tải file gốc

30/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital – JAMBF đăng ký bán 2.246 cổ phiếu từ ngày 30/3 đến ngày…

 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital – JAMBF đăng ký bán 2.246 cổ phiếu từ ngày 30/3 đến ngày 28/4/2016.

18/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Quảng Bình và phòng giao dịch Hưng Hà tại Chi nhánh Thái Bình.

Tải file gốc

16/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Janpan Asia MB Capital (JAMBF)Mã chứng khoán: MBBSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 898.500…

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Janpan Asia MB Capital (JAMBF)
Mã chứng khoán: MBB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 898.500 CP
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT MB Capital – đơn vị quản lý JAMBF
Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 59.333 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 898.500 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 898.500 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  0 CP
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/3/2016 đến ngày 16/3/2016.

Tải file gốc

10/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital đăng ký bán 898.500 cổ phiếu từ ngày 10/3 đến 8/4…

 Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital đăng ký bán 898.500 cổ phiếu từ ngày 10/3 đến 8/4/2016.

04/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital đã bán 1.657.020 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn…

 Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital đã bán 1.657.020 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 898.500 cổ phiếu hay 0,056%.

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MBB) báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Amersham Industries Limited và nhóm…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MBB) báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Amersham Industries Limited và nhóm NĐTNN là cổ đông lớn. Theo đó, Amersham Industries Limited và nhóm NĐTNN đã mua vào 64,2 triệu cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên gần 117,06 triệu CP tương ứng 7,32%.
Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là 22/2/2016.

Tải file gốc

19/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MBMã chứng khoán: MBBSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 960.660 CPTên của người liên…

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB
Mã chứng khoán: MBB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 960.660 CP
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT MB Capital – đơn vị quản lý JAMBF
Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 59.333 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 960.660 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 960.660 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 3/2/2016 đến ngày 19/2/2016.

Tải file gốc

16/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Chi…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Bình Định.

Tải file gốc

16/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Phố Hiến trực thuộc Chi nhánh Hưng Yên.

Tải file gốc

03/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MBMã chứng khoán: MBBSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 960.660 CPTên của người…

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB
Mã chứng khoán: MBB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 960.660 CP
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT MB Capital – đơn vị quản lý JAMBF
Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 59.333 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 960.660 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 3/2/2016 đến ngày 3/3/2016.

Tải file gốc

03/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Janpan Asia MB Capital (JAMBF)Mã chứng khoán: MBBSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.555.520 CP…

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Janpan Asia MB Capital (JAMBF)
Mã chứng khoán: MBB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.555.520 CP, tỷ lệ 0,16%
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT MB Capital – đơn vị quản lý JAMBF
Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 59.333 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.555.520 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 3/2/2016 đến ngày 4/3/2016.

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Janpan Asia MB Capital (JAMBF) Mã chứng khoán: MBBSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000…

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Janpan Asia MB Capital (JAMBF)
Mã chứng khoán: MBB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 59.333 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP, tỷ lệ 0,19%
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/1/2016 đến ngày 17/2/2016.

Tải file gốc

19/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Mã chứng khoán: MBBSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800.660…

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB
Mã chứng khoán: MBB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800.660 CP
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 59.333 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.660 CP, tỷ lệ 0,094%
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/1/2016 đến ngày 17/2/2016.

Tải file gốc

13/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) Mã chứng khoán: MBBSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000…

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)
Mã chứng khoán: MBB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 59.333 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP, tỷ lệ 0,125%
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/12/2015 đến ngày 13/1/2016.

Tải file gốc

13/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Mã chứng khoán: MBBSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CPTên của người liên…

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB 
Mã chứng khoán: MBB
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 59.333 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 800.660 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 800.660 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2015 đến ngày 13/1/2016
Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng.

Tải file gốc

26/11/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố bổ nhiệm ông Hà Trọng Khiêm chức vụ Phó TGĐ…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố bổ nhiệm ông Hà Trọng Khiêm chức vụ Phó TGĐ phụ trách khu vực phía Nam từ ngày 26/11/2015.

Tải file gốc

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

12/10/2015

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 34.781.812 cổ…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết thêm cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 34.781.812 cổ phiếu
Lí do: trả cổ tức đợt 2 năm 2014
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/9/2015
Ngày chính thực giao dịch: Ngày 12/10/2015.

30/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2015 Ngày…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2015:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2015
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2015
Tỷ lệ thực hiện: 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
Thời gian thanh toán: 30/09/2015.

22/09/2015

Sự kiện khác

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 38 từ ngày 22/09/2015.

Tải file gốc

16/09/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2015
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2015
Thời gian và địa điểm: thông báo trong thư mời và trên website
Nội dung: thông qua phương án sáp nhập công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) và Ngân hàng TMCP Quân đội.

10/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để sáp nhập SDFC và MBB.

Tải file gốc

01/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 5%.

Tải file gốc

17/08/2015

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/08…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2014:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/08/2015
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/08/2015
Tỷ lệ thực hiện: 100:3 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 34.781.812 cổ phiếu.

21/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2015…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2015
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015
Thời gian: 7:30AM, ngày 21/4/2015
Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung họp/lấy ý kiến tại Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

21/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/12/2014

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố ngày chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố ngày chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung:
Số lượng: 10.000.000
Ngày chính thức giao dịch: 22/12/2014
 

17/11/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2014:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2014
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2014
Tỷ lệ thực hiện: 7% /mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu)
Thời gian thanh toán: 17/11/2014.

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố bổ nhiệm ông Trần Minh Đạt chức vụ phó TGĐ…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố bổ nhiệm ông Trần Minh Đạt chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/11/2014.

Tải file gốc

13/10/2014

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 33…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 33.768.750 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 02 năm 2013 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014.
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.159.393.750 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/10/2014
Ngày chính thức giao dịch: 13/10/2014.

10/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 31/10/2014 là ngày đăng…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 31/10/2014 là ngày đăng ký cuối cùng ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền tỷ lệ 7%.

Tải file gốc

10/09/2014

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trả cổ tức đợt 02 năm 2013 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/09/2014…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trả cổ tức đợt 02 năm 2013 bằng cổ phiếu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/09/2014
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2014
Tỷ lệ thực hiện: 100:3 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.768.750 cổ phiếu.

20/06/2014

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố ngày chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung:Số…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố ngày chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung:
Số lượng: 2.422.899
Ngày chính thức giao dịch: 20/6/2014
 

13/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện kế hoạch phát…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2013.

Tải file gốc

05/06/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Lợi chức vụ phó TGĐ…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Lợi chức vụ phó TGĐ-giám đốc tài chính.

Tải file gốc

23/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian: 7h30, ngày 23/4/2014Địa điểm: Tầng 2…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:
Thời gian: 7h30, ngày 23/4/2014
Địa điểm: Tầng 2 khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

Tải file gốc

16/12/2013

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố ngày chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung:Số…

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố ngày chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung:
Số lượng: 50.702.101
Ngày chính thức giao dịch: 16/12/2013

18/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc chào bán số cổ phiếu chưa chào bán hết cho CĐHH.File gốc

 Nghị quyết HĐQT về việc chào bán số cổ phiếu chưa chào bán hết cho CĐHH.

File gốc

30/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức đợt 1/2013, 800 đồng/cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/10/2013Ngày đăng ký cuối cùng…

  Cổ tức đợt 1/2013, 800 đồng/cổ phiếu.
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/10/2013
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2013
Ngày thực hiện: 30/10/2013

16/10/2013

Phát hành cổ phiếu

Phát hành 53.125.000 cổ phiếu cho CĐHH, tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếuNgày…

 Phát hành 53.125.000 cổ phiếu cho CĐHH, tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/10/2013
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2013

06/09/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội bổ nhiệm ông Lưu Trung Thái làm Phó Chủ Tịch HĐQT. Tải…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội bổ nhiệm ông Lưu Trung Thái làm Phó Chủ Tịch HĐQT.

Tải file dữ liệu gốc

02/08/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thông báo bổ nhiệm ông Lê Hải và ông Uông Đông Hưng làm…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thông báo bổ nhiệm ông Lê Hải và ông Uông Đông Hưng làm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 02/08/2013.

Tải file dữ liệu gốc

31/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MBB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2013 Lý do và…

MBB: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2013
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2013
Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 02 năm 2012 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện: 2% /mệnh giá (200 đồng/cổ phiếu)
Thời gian thanh toán: 31/05/2013

29/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2013
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2013
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Thời gian và địa điểm: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2013 tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm chính thức Ngân hàng sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Ngân hàng)

25/02/2013

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 62.500.000 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 25/02/2013

24/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu…

29/11/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MBB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/11/2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2012 Lý do và…

MBB: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/11/2012
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2012
Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2012 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
Thời gian thanh toán: 29/11/2012

16/11/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

01/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu…

04/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MBB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức tiền mặt đợt 3 năm 2011, tỷ lệ 2%/CP
Ngày 10/05/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 495/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng…

MBB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức tiền mặt đợt 3 năm 2011, tỷ lệ 2%/CP

Ngày 10/05/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 495/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 03 năm 2011 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã CK: MBB) như sau:
Ngày giao dịch không hưởng quyền:      17/05/2012
Ngày đăng ký cuối cùng:                     21/05/2012
Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 03 năm 2011 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện: 2% /mệnh giá (200 đồng/cổ phiếu)
Thời gian thanh toán: 04/06/2012
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Quân đội trên toàn quốc để nhận cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 04/06/2012. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, người sở hữu cần mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Quân đội (Giấy chứng minh nhân dân/ Chứng minh sĩ quan).

Trường hợp cổ đông đã đăng ký trả cổ tức vào tài khoản cá nhân, tiền trả cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản đăng ký của người sở hữu vào ngày thực hiện quyền (ngày 04/06/2012).

08/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

MBB: Công bố Nghị quyết HĐQT việc chi trả cổ tức Đợt 3 năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 2%…

MBB: Công bố Nghị quyết HĐQT việc chi trả cổ tức Đợt 3 năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 2%/CP

Tải file dữ liệu gốc

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012 Ngày đăng…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012
Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: 26/04/2012
Địa điểm thực hiện: 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

23/04/2012

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 270.000.000 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 23/04/2012
 

20/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu…

15/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MBB: Trả cổ tức bằng tiền mặt – Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/02/2012 và 29/02…

MBB: Trả cổ tức bằng tiền mặt
– Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/02/2012 và 29/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
– Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2012
– Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2011 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ cổ tức: 3% (300 đồng/cổ phiếu)
– Thời gian trả cổ tức: 15/03/2012

23/02/2012

Thay đổi về : Phát hành cổ phiếu

MBB: Điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu – Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 07/2012/TB-SGDHCM ngày 06/01/2012…

MBB: Điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu
– Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 07/2012/TB-SGDHCM ngày 06/01/2012:
“Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu: từ ngày 29/02/2012 đến ngày 20/03/2012”
-Thông tin điều chỉnh: “Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu: từ ngày 23/02/2012 đến ngày 13/03/2012”
Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thủ tục dành cho công ty niêm yết, không vượt quá thời hạn cho phép theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 132/GCN-UBCK ngày 28/12/2011.

23/02/2012

Phát hành cổ phiếu

MBB: Phát hành cổ phiếuTải file dữ liệu gốc

23/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MBB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào…

MBB: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 07/12/2011 và 08/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2011
Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
Tỷ lệ cổ tức: 12% (1200 đồng/cổ phiếu)
Thời gian trả cổ tức: 23/12/2011

01/11/2011

Niêm yết mới

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 730.000…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
Số lượng cổ phiếu niêm yết: 730.000.000 cổ phiếu
Giá tham chiếu: 13.800 đồng/cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 01/11/2011
Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu

Nguồn tin : Bizlive.vn

Link gốc :https://bizlive.vn/ngan-hang/ngay-97-mb-chot-quyen-tra-co-tuc-va-chi-co-phieu-thuong-ty-le-19-3454841.html

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here