­­­Việt Thắng bão lãi hơn 52 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

0
248

Nguồn tin :  vinacorp.vn

­­­Việt Thắng bão lãi hơn 52 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Phần mềm chứng khoán, Forex – Xem ngay!

Mua giày đẹp online – Xem ngay!

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2018 mới được công bố, doanh thu thuần trong quý của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP (HOSE: TVT) đạt 603 tỷ đồng, giảm 9%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.

­­­Việt Thắng bão lãi hơn 52 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2018 mới được công bố, doanh thu thuần trong quý của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP (HOSE: TVT) đạt 603 tỷ đồng, giảm 9%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.

Trong quý 2/2018, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Công ty giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần giảm 9%, ở mức 603 tỷ đồng do giảm doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Giá vốn hàng bán giảm 9%, ở mức 533 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của Công ty giảm 8% so với cùng kỳ, ở mức 71 tỷ đồng.

Về các hoạt động tài chính, kỳ này doanh thu tài chính giảm mạnh 45%, ở mức 1.39 tỷ. Chi phí tài chính tăng thêm 37% do chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá. Bù lại, chi phí bán hàng giảm 60%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30% so với cùng kỳ năm trước đã làm cho lợi nhuận thuần của công ty tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả quý 2/2018, TVT đạt lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ năm trước.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 1,234 tỷ, và lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng.

Được biết Công ty đã lập kế hoạch 1,756 tỷ đồng cho doanh thu, và 102 tỷ đồng cho lợi nhuận trước thuế trong năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, TVT đã  thực hiện khoảng 70% chỉ tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đã đề ra.

Quế Trâm

FILI

Link gốc : http://vinacorp.vn/viet-thang-bao-lai-hon-52-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-n80552.html

Từ khóa : stock trading,stock market,online stock trading,stock exchange,online trading,futures trading,share trading,stock broker,options trading,share market,shares online trading,buy stocks online,

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here