Quý 3/2018, lãi ròng công ty mẹ PVS giảm hơn 40% so với cùng kỳ 2017

0
43

Nguồn tin :  vinacorp.vn

Quý 3/2018, lãi ròng công ty mẹ PVS giảm hơn 40% so với cùng kỳ 2017

Tradingbookshop – Sách và phần mềm chứng khoán – Xem ngay

Quý 3/2018, lãi ròng công ty mẹ PVS giảm hơn 40% so với cùng kỳ 2017

TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) vừa công bố BCTC công ty mẹ quý 3/2018 với lợi nhuận sau thuế 107.9 tỷ đồng, giảm gần 40.3% so với kết quả cùng kỳ năm trước.

Quý 3/2018, lãi ròng công ty mẹ PVS giảm hơn 40% so với cùng kỳ 2017

TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) vừa công bố BCTC công ty mẹ quý 3/2018 với lợi nhuận sau thuế 107.9 tỷ đồng, giảm gần 40.3% so với kết quả cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của công ty mẹ PVS trong quý 3/2018

Đvt: tỷ đồng

Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 3/2018 của PVS

Quý 3/2018, PVS thu về hơn 1,264.2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 14.9% so với quý 3/2017. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp tăng cao gấp gần 3.8 lần cùng kỳ năm trước, lên 4.3%; giúp Công ty lãi gộp hơn 54.4 tỷ đồng, tăng gần 222% so với quý 3/2017.

So sánh với quý 3/2017, mặc dù chi phí tài chính giảm gần 37.2% trong quý 3/2018, xuống còn 45.5 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính cũng sụt giảm chỉ còn gần 269.9 tỷ đồng (quý 3/2017 là 323.2 tỷ đồng), tương ứng giảm 16.5%.

Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ lên đến hơn 200.2 tỷ đồng, gấp đôi so với con số trong quý 3/2017.

Theo giải trình từ phía PVS, biến động này chủ yếu là do trong quý 3/2018, Tổng công ty thực hiện trích bổ sung một số khoản dự phòng về công nợ theo quy định. Lũy kế 9 tháng, PVS ghi nhận tổng cộng đến 331.4 tỷ đồng các khoản dự phòng trong chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp; gấp hơn 3 lần con số (108 tỷ đồng) trong cùng kỳ năm 2017. Cùng với đó Công ty cũng ghi nhận 66.7 tỷ đồng hoàn nhập liên quan đến FPSO Lam Sơn trong 9 tháng đầu năm 2018.

Quý 3/2018, dù được hoàn 37 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (quý 3/2017 là 20.2 tỷ đồng), công ty mẹ PVS vẫn chỉ đạt 107.9 tỷ đồng lãi ròng, giảm đến gần 40.3% so với kết quả cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, PVS đạt doanh thuần 4,549 tỷ đồng và lãi ròng 330.9 tỷ đồng, lần lượt sụt giảm 25.6% và 11.7% so với cùng kỳ năm 2017.

Vĩnh Thịnh

FILI

Link gốc : http://vinacorp.vn/quy-3-2018-lai-rong-cong-ty-me-pvs-giam-hon-40-so-voi-cung-ky-2017-n86784.html

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here