BRS thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2018 không dưới 14%

0
96

Nguồn tin :  vinacorp.vn

BRS thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2018 không dưới 14%

Tradingbookshop – Sách và phần mềm chứng khoán – Xem ngay

CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (UPCoM: BRS) vừa ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ chi trả cổ tức không nhỏ hơn 14%.

BRS thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2018 không dưới 14%

CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (UPCoM: BRS) vừa ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ chi trả cổ tức không nhỏ hơn 14%.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế tối thiểu là 5% so với kế hoạch đề ra, tỷ lệ chi trả cổ tức từ 12-14%.

Năm 2017, Công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 14%.

Gia Nghi

FILI

Link gốc : http://vinacorp.vn/brs-thong-qua-ke-hoach-chi-tra-co-tuc-2018-khong-duoi-14-n76375.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here