Home Tài chính Thuế - Bảo hiểm

Thuế - Bảo hiểm

Nguồn tin :  NDH.vn - Người đồng hành Theo quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 8 Luật thuế TNCN thì kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong năm, cá nhân phát sinh thu nhập được cơ quan...
Nguồn tin :  NDH.vn - Người đồng hành Cụ thể, giảm thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô nhập khẩu trong 05 năm từ năm 2018-2022, có kèm theo điều kiện về sản lượng xe sản xuất lắp ráp (sản lượng chung cho các mẫu xe và...
Nguồn tin :  NDH.vn - Người đồng hành Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật thuế TNCN thì Biểu thuế lũy tiến từng phần của Việt Nam hiện nay gồm 7 bậc với các mức thuế suất từ 5% đến 35%. Tuy nhiên Bộ Tài chính...
Nguồn tin :  NDH.vn - Người đồng hành 90% người chịu thuế không hưởng lợi Bộ Tài chính đề xuất, giảm bậc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 7 xuống 5 mức và tăng khoảng cách thu nhập chịu thuế. Cụ thể, thu nhập chịu thuế...
Nguồn tin :  NDH.vn - Người đồng hành Tại buổi họp báo chiều 15/8, Bộ Tài chính đã đưa ra một loạt phương án sửa đổi 5 luật thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),...
Nguồn tin :  NDH.vn - Người đồng hành Bộ Tài chính cho biết theo khoản 3a Điều 5 Luật thuế GTGT hiện hành thì "phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ" thuộc đối tượng không chịu...
Nguồn tin :  NDH.vn - Người đồng hành Tăng thuế GTGT từ 10%-12% Theo Bộ Tài chính, qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, trong bối cảnh nợ công tăng cao tại các quốc gia kể cả các nước đã phát triển, các quốc gia có...
Nguồn tin :  NDH.vn - Người đồng hành Tại buổi họp báo chuyên đề diễn ra ngày 15/8, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ chính sách thuế cho biết Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ 2 phương án áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối...
Nguồn tin :  NDH.vn - Người đồng hành Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật thuế TNCN thì biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc với các mức thuế suất từ 5% đến 35%. Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ chính sách...
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com