Cổ phiếu dầu khí: “Đã đến lúc bắt đáy?”

0
18

Cổ phiếu dầu khí: “Đã đến lúc bắt đáy?”

17/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2018 Ngày đăng ký…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2018
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/04/2018 
Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của PV Gas (Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh)

Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

23/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

30/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2018.

19/01/2018

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố đã bán thành công 601.930 cổ phiếu…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố đã bán thành công 601.930 cổ phiếu quỹ từ ngày 05/01/2018 đến ngày 19/01/2018.

05/01/2018

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) đăng ký bán 601.930 cổ phiếu quỹ từ ngày…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) đăng ký bán 601.930 cổ phiếu quỹ từ ngày 05/01/2018 đến ngày 03/02/2018.

19/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.

13/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch bán cổ…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch bán cổ phiếu quỹ.

13/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/11/2017Ngày đăng ký…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/11/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/11/2017
Thời gian thanh toán : 13/12/2017
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

06/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố ông Trần Hưng Hiển, Phó TGĐ, nghỉ hưu…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố ông Trần Hưng Hiển, Phó TGĐ, nghỉ hưu từ ngày 01/11/2017.

09/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/09/2017Ngày đăng ký cuối…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/09/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/09/2017
Thời gian thanh toán : 09/10/2017
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

20/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái tồn bộ…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái tồn bộ vốn đầu tư của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư va Phát triển Gas đô thị.

02/09/2017

Thay đổi về : Niêm yết thêm

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố thay đổi ngày chính thức giao dịch niêm yết…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố thay đổi ngày chính thức giao dịch niêm yết thêm 18.950.000 cổ phiếu từ ngày 30/01/2017 sang ngày 09/02.2017.

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.

24/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/06/2017Ngày đăng ký cuối…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/06/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/06/2017
Thời gian thanh toán : 24/07/2017
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

07/07/2017

Sự kiện khác

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

14/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền.

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tưởng chức vụ…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tưởng chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 01/06/2017.

28/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 11/04/2017
Thời gian thực hiện: Ngày 28/04/2017
Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

17/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

17/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng …

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2017
Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 17/04/2017 
Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của PV Gas (Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh).

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7%.

08/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 24/03…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 24/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

09/02/2017

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 18.950…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 18.950.000 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.913.950.000 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 01/03/2016
Ngày chính thức giao dịch: 09/02/2017.

Lưu ý:
Ngày 25/01/2017, GAS thông báo thay đổi ngày chính thức giao dịch từ ngày 30/01/2017 sang ngày 09/02/2017.

13/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2016 Ngày…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/12/2016
Thời gian thực hiện: 13/01/2017
Tỷ lệ thực hiện: 23%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng).

05/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2016.

Tải file gốc

03/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Khu đất tại Tp. Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Tải file gốc

08/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền 23%.

Tải file gốc

31/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại tầng 4, Tòa nhà Trung tâm thương mại Cửu Long, phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

25/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 51 tỷ…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 51 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần LNG Việt Nam.

Tải file gốc

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

14/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2016Ngày đăng ký…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/10/2016
Thời gian thanh toán : 14/10/2016
Tỷ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
.

19/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch trả cổ tức…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5%.

Tải file gốc

12/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc đề án thành…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc đề án thành lập Công ty Cổ phần LNG Việt Nam.

Tải file gốc

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016 Ngày đăng…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2016
Thời gian thực hiện: 15/04/2016
Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2, tòa nhà PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. HCM.
Nội dung của Đại hội: sẽ thông báo trong thư mời họp.

13/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2016
Tỷ lệ thực hiện : 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
Thời gian thanh toán : 13/04/2016.

17/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Hồ Thị Ái Thanh, thành viên BKS, đăng ký bán 6.100 cổ phiếu từ ngày 17/3 đến 15…

 Bà Hồ Thị Ái Thanh, thành viên BKS, đăng ký bán 6.100 cổ phiếu từ ngày 17/3 đến 15/4/2016.

14/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Phạm Đình Đạt, thành viên BKS, đăng ký bán 11.500 cổ phiếu từ ngày 14/3 đến 12/4…

 Ông Phạm Đình Đạt, thành viên BKS, đăng ký bán 11.500 cổ phiếu từ ngày 14/3 đến 12/4/2016.

01/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 18/3/2016 là ngày…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 18/3/2016 là ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 tỷ lệ 20%.

29/02/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm bà Chu Thị Trung chức vụ người…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm bà Chu Thị Trung chức vụ người CBTT từ ngày 29/02//2016.

Tải file gốc

20/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Đình ĐạtMã chứng khoán: GASChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKSSố lượng cổ phiếu nắm…

 Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Đình Đạt
Mã chứng khoán: GAS
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.500 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.500 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.500 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/1/2016 đến ngày 20/2/2016.

Tải file gốc

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

29/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua công…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Tải file gốc

29/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:

– Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
– Sửa đổi Điều lệ Công ty
– Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại HOSE
– Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tải file gốc

22/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Đình ĐạtMã chứng khoán: GASChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKSSố lượng cổ phiếu…

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Đình Đạt
Mã chứng khoán: GAS
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.500 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.500 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/1/2016 đến ngày 20/2/2016.

Tải file gốc

22/01/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015Ngày đăng ký cuối cùng : 23/12/2015Thời gian…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/12/2015
Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 22/01/2016
Địa điểm thực hiện : Tại trụ sở chính của PV GAS
Nội dung họp :
– Bầu/miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
– Chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

18/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty TNHH Khí Nhiên liệu Giao thông Vận tải PVGAZPROM và cử đại diện góp vốn.

Tải file gốc

12/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu ESOP 2015 đến ngày 29/01/2016.

Tải file gốc

28/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Tải file gốc

08/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Tải file gốc

01/12/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 01…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 01/12/2015:

– Ông Vũ Trọng Hải được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
– Ông Nguyễn Mạnh Tưởng được bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Xuân Hòa
– Ông Mai Hữu Ngạn thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Tải file gốc

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

23/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2015 Ngày…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2015
Ngày đăng ký cuối cùng : 05/10/2015
Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Thời gian thanh toán : 23/10/2015.

22/10/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố ông Nguyễn Xuân Hòa thôi giữ chức thành…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố ông Nguyễn Xuân Hòa thôi giữ chức thành viên HĐQT từ ngày 22/10/2015.

Tải file gốc

20/10/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Ngọc chức…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Ngọc chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Trung Dân từ ngày 20/10/2015.

Tải file gốc

15/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền tỷ lệ 10%.

Tải file gốc

11/08/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2015 Ngày đăng…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2015
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/08/2015
Thời gian thực hiện : 11/08/2015
Địa điểm thực hiện: Toà nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiểng, Nhà Bè, Tp.HCM
Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

10/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về tờ trình phát hành…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về tờ trình phát hành ESOP trình lấy ý kiến bằng văn bản.

File gốc

17/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phát hành ESOP.

File gốc

22/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền:…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2015
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
Thời gian thanh toán: 22/06/2015.

11/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 3…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 3/2014 tỷ lệ 7%.

Tải file gốc

09/05/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm ông Dương Mạnh Sơn chức vụ thành…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm ông Dương Mạnh Sơn chức vụ thành viên HĐQT/TGĐ từ ngày 9/5/2015.

Tải file gốc

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015
Thời gian: 7:30AM ngày 17/4/2015
Địa điểm: tầng 2, PV GAS TOWER, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiến, Nhà Bè, tp. HCM.

02/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về nguồn vốn để mua lại…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về nguồn vốn để mua lại cổ phiếu quỹ.

Tải file gốc

02/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

Tải file gốc

08/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại 10…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại 10.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Tải file gốc

07/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2014
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2014
Tỷ lệ thực hiện: 18%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
Thời gian thực hiện: 07/01/2015.

30/10/2014

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm ông Trịnh Văn Minh thay thế…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm ông Trịnh Văn Minh thay thế ông Đỗ Tấn giữ chức vụ người CBTT từ 30/10/2014.

Tải file gốc

15/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2014
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2014
Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
Thời gian thực hiện: 15/10/2014.

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm nhân sự:- Bổ nhiệm ông Phạm Đăng…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm nhân sự:
– Bổ nhiệm ông Phạm Đăng Nam chức vụ phó TGĐ
– Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa thay thế ông Vũ Đình Chiến giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Tải file gốc

05/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 15%.

Tải file gốc

04/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2014
Ngày đăng ký cuối cùng         : 14/05/2014
Tỷ lệ thực hiện                      : 22%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng)
Thời gian thực hiện      : 04/06/2014

17/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

Tải file gốc

03/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Thời gian tổ chức: sẽ thông báo sau trong thư mời
Địa điểm tổ chức: tại trụ sở chính của PV Gas.

06/12/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố thay đổi thành viên HĐQT:- Ông Đỗ Khanh Ninh thôi…

 Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố thay đổi thành viên HĐQT:
– Ông Đỗ Khanh Ninh thôi giữ chức chủ tịch HĐQT để giữ chức thành viên HĐQT/TGĐ
– Ông Lê Như Linh giữ chức chủ tịch HĐQT.

15/11/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức đợt 2/2013, 1000 đồng/cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2013Ngày đăng ký cuối cùng…

  Cổ tức đợt 2/2013, 1000 đồng/cổ phiếu.
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2013
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2013
Ngày thực hiện: 15/11/2013

03/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 10%.

  Nghị quyết về trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 10%.

09/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GAS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/08/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 15/08/2013 Lý do và mục…

GAS: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/08/2013
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/08/2013
Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (1.000đ/cổ phiếu)
Thời gian thực hiện : 09/09/2013

26/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (GAS) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt

Tải file dữ liệu gốc

24/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file…

28/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GAS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/12/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 06/12/2012 Lý do và mục…

GAS: Trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/12/2012
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/12/2012
Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
Thời gian thực hiện : 28/12/2012

28/12/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

GAS: Điều chỉnh ngày trả cổ tức bằng tiền mặt Thời gian đã thông báo: Ngày 31/12/2012 Thời gian điều chỉnh: Ngày…

GAS: Điều chỉnh ngày trả cổ tức bằng tiền mặt
Thời gian đã thông báo: Ngày 31/12/2012
Thời gian điều chỉnh: Ngày 28/12/2012
– Các nội dung khác tại Thông báo số: 931/2012/TB-SGDHCM ngày 21/11/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM không thay đổi.

12/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file…

21/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file…

19/10/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

Tải file dữ liệu gốc 

28/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GAS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

18/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file…

22/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file…

28/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

GAS: Thông báo chi trả cổ tức năm 2011, 12% (1.200 VND/CP) Tải file dữ liệu gốc

21/05/2012

Niêm yết mới

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (mã CK: GAS) chính thức niêm yết trên sàn HOSE- Số CP niêm yết: 1.895.000…

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (mã CK: GAS) chính thức niêm yết trên sàn HOSE
– Số CP niêm yết: 1.895.000.000 cổ phiếu
– Ngày chính thức giao dịch: 21/05/2012
– Giá tham chiếu: 36.000 đồng/cổ phiếu
– Biên độ giao động giá: 20% so với giá tham chiếu

Nguồn tin : Bizlive.vn

Link gốc :https://bizlive.vn/chung-khoan/co-phieu-dau-khi-da-den-luc-bat-day-3492986.html

Loading...

 

Bạn đang đọc bài viết Cổ phiếu dầu khí: “Đã đến lúc bắt đáy?” tại chuyên mục Tin tức thị trường của Diễn đàn chứng khoán. Xin cảm ơn!

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here