Đề xuất cơ chế bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư dự án BT

0
167
Hàng đẹp trên Amazon

 Đề xuất cơ chế bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư dự án BT

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Theo đề nghị của hiệp hội này, dự án BT được thanh toán 80% giá trị khối lượng công trình được kiểm tra. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thanh toán cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phê duyệt quyết toán.

Hiệp hội cũng đề nghị việc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất không quá 15 (hoặc 30) ngày, sau khi nhà đầu tư đã hoàn thành dự án hoặc khi công trình được hoàn thành theo tiến độ. Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán tương đương với giá trị dự án BT hoặc giá trị dự án BT được thỏa thuận thanh toán theo giai đoạn.

Về lâu dài, HoREA kiến nghị cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 theo hướng Chính phủ không ban hành khung giá đất mà giao toàn quyền cho cấp tỉnh ban hành bảng giá. Bảng giá được điều chỉnh hàng năm bằng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k).

Về mặt tổng thể, HoREA đề xuất bổ sung chính sách, cơ chế bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư dự án BT vào Dự thảo Nghị định.

Thứ nhất, HoREA đề nghị cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng công trình theo đúng tiến độ đã thỏa thuận trong hợp đồng dự án BT để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Thứ hai, cơ quan có thẩm quyền bàn giao quỹ đất thanh toán dự án BT, hoặc bàn giao quỹ đất thanh toán theo giai đoạn, theo đúng tiến độ đã thỏa thuận trong hợp đồng cho nhà đầu tư.

Thứ ba, dự thảo Nghị định cần quy định trách nhiệm tài chính của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2017, khi cơ quan có thẩm quyền chậm tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư thi công, hoặc chậm tiến độ bàn giao quỹ đất.

Hook your Ex system,How to read a man,Impulsive desire method,Lovetraction lines,Make Him Desire You,Obsession Phrases,Pull your Ex back,The Guy Magnet,The Ex Factor Guide

Nguồn tin : NDH.vn – Người đồng hành

Link gốc : http://ndh.vn/de-xuat-co-che-bao-ve-loi-ich-chinh-dang-cua-nha-dau-tu-du-an-bt-20180911030839573p4c148.news

Từ khóa : forum stock price,yogi weight loss tea,danh lam thang canh da nang,dien dan rao vat,bất đông sản nha trang,stock book app,giày đẹp hà nội,giày đẹp nam 2018,

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here