Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng

0
100

Nguồn tin :  vinacorp.vn

Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng

Tradingbookshop – Sách và phần mềm chứng khoán – Xem ngay!

Giày thời trang online – Xem ngay!

Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng

(NDH) Quy hoạch chung TP Đà Nẵng được phê duyệt từ 2013 không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại. Thủ tướng yêu cầu TP thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch mới.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030.

Trước đó, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 4/12/2013.

Tuy nhiên, theo UBND TP Đà Nẵng, quy hoạch chung thành phố cần thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Về phát triển kinh tế – xã hội, định hướng phát triển cần có sự điều chỉnh theo hướng: “Dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp”, cụ thể tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch, thương mại, khẳng định vai trò mũi nhọn kinh tế; chú trọng công nghiệp công nghệ cao để mang lại giá trị gia tăng lớn; đẩy mạnh nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Đối với các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đã cơ bản lấp đầy nhưng cần hình thành thêm các khu công nghiệp mới. Hạ tầng đô thị có nhiều phát sinh mới cần sự điều chỉnh.

Link gốc : http://vinacorp.vn/lua-chon-nha-thau-tu-van-lap-dieu-chinh-quy-hoach-tp-da-nang-n89917.html

Từ khóa : weight loss programsweight loss plan,weight loss meal plan,Fast metabolism diet,Expert advisor mt4,Day trading tips,Best forex books,Futures trading,

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here