Sử dụng chỉ báo RSI With Overbought & Oversold coloured ̣̣( amibroker code)

0
990

Sử dụng chỉ báo RSI With Overbought & Oversold coloured ̣̣( amibroker code)

Chỉ báo kỹ thuật RSI indicator With Overbought & Oversold coloured được chỉnh sửa về màu sắc để giúp Nhà đầu tư dễ dàng nhận biết thị trường ( cổ phiếu ) đang ở trong tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Các chỉ số mặc định :

• Period 14

• Plot ( 30/50/70 )

( có thể thay đổi )

Cài đặt :

* Chép code sau ( trong khung cuối bài ) .

* Copy và dán vào Formular editor và lưu lại – Chương trình sẽ lưu theo mặc định :Program files\Amibroker\formulas\ RSI – With Overbought & Oversold coloured


http://www.v2htrader.com/search/label/amibroker%20codeSử dụng chỉ báo RSI With Overbought & Oversold coloured ̣̣( amibroker code)

Chúc các Bạn thành công !

amibroker code :

——————————————————————————————————

_SECTION_BEGIN(“RSI”); SetChartOptions(0,0,ChartGrid30|ChartGrid70,0,100); periods = Param( “Periods”, 14, 1, 200, 1 ); z = RSI( periods); RSILineColor = ParamColor(“RSI Line Color”,ColorRGB(127,0,83)); RSIOverboughtColor = ParamColor(“RSI Overbought Color”,ColorRGB(127,0,83)); RSIOversoldColor = ParamColor(“RSI Oversold Color”,colorRed); Plot( z, _DEFAULT_NAME(), RSILineColor , styleLine ); Plot( 50, _DEFAULT_NAME(), RSILineColor , styleDashed|styleNoTitle ); Plot( 70, _DEFAULT_NAME(), RSILineColor , styleLine|styleNoTitle ); Plot( 30, _DEFAULT_NAME(), RSILineColor , styleLine|styleNoTitle ); PlotOHLC(z,z,50,z,””,IIf(z>50,RSIOverboughtColor,RSIOversoldColor),styleCloud|styleClipMinMax,30,70); _SECTION_END();

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here