TV2: Kế hoạch 2018 lãi 216 tỷ đồng, khởi công 2 nhà máy điện mặt trời

0
170

Nguồn tin :  vinacorp.vn

TV2: Kế hoạch 2018 lãi 216 tỷ đồng, khởi công 2 nhà máy điện mặt trời

Tradingbookshop – Sách và phần mềm chứng khoán – Xem ngay

TV2: Kế hoạch 2018 lãi 216 tỷ đồng, khởi công 2 nhà máy điện mặt trời

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HNX: TV2), TV2 dự kiến phát hành hơn 5.8 triệu cp trong quý 2/2018, tương đương 100% vốn điều lệ.

TV2: Kế hoạch 2018 lãi 216 tỷ đồng, khởi công 2 nhà máy điện mặt trời

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HNX: TV2), TV2 dự kiến phát hành hơn 5.8 triệu cp trong quý 2/2018, tương đương 100% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ thường niên 2018 của TV2 được tổ chức vào ngày 28/02/2018 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu 1,877 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế là 270 tỷ đồng và 216 tỷ đồng, tất cả các chỉ tiêu đều tăng nhẹ so với kết quả thực hiện ở năm 2017. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến không dưới 25%.

Về vấn đề phát hành cổ phiếu ESOP khi giá trị doanh thu và vốn chủ sở hữu đã tăng rất cao như đề xuất của một số cổ đông, đại diện TV2 chia sẻ lãnh đạo Công ty rất muốn thực hiện ESOP, tuy nhiên ESOP sẽ ảnh hưởng đến quyền chi phối của cổ đông lớn EVN nên Công ty tiếp tục chuẩn bị các thủ tục thực hiện trong thời gian tới.

TV2 sẽ triển khai đào tạo ứng dụng phần mềm thiết kế 3D vào lĩnh vực thiết kế nhà máy điện, đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án điện mặt trời Vĩnh Tân và Sơn Mỹ, đồng thời đảm bảo khởi công xây dựng văn phòng PECC2 trong quý 2/2018.

Kết thúc năm tài chính 2017, doanh thu TV2 đạt gần 1,838 tỷ đồng, tăng 11.6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 268.7 tỷ đồng và 214.5 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2016. Công ty thực hiện chia cổ tức 110%, bao gồm 100% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền.

Được biết, TV2 đã phát hành hơn 5.8 triệu cp, tương đương với 100% vốn điều lệ vào ngày 02/05/2018 để chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế căn cứ trên BCTC kiểm toán 2017. Trước đó, TV2 đã thực hiện chi trả 10% cổ tức bằng tiền vào ngày 04/04/2018.

Ngọc Cẩm

FILI

Nguồn tài liệu:

TV2_Nghiquyet_DHCD thuong nien_2018.pdf

Link gốc : http://vinacorp.vn/tv2-ke-hoach-2018-lai-216-ty-dong-khoi-cong-2-nha-may-dien-mat-troi-n74752.html

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here