Phân tích EUR/USD cho ngày 04/9/2017

Nguồn tin : intaforex.com Phân tích EUR/USD cho ngày 04/9/2017 ...

Phân tích vàng cho ngày 04/9/2017

Nguồn tin : intaforex.com Phân tích vàng cho ngày 04/9/2017 ...

Tổng quan về vĩ mô toàn cầu cho ngày 01/09/2017

Nguồn tin : intaforex.com Tổng quan về vĩ mô toàn cầu cho ngày 01/09/2017 ...

Phân tích Bitcoin cho ngày 01/09/2017

Nguồn tin : intaforex.com Phân tích Bitcoin cho ngày 01/09/2017 ...

NZD/USD bật lên tốt như mong đợi, chuẩn bị bán

Nguồn tin : intaforex.com NZD/USD bật lên tốt như mong đợi, chuẩn bị bán ...

USD/CHF đạt hoàn toàn chạm mục tiêu lợi nhuận, chuẩn bị mua

Nguồn tin : intaforex.com USD/CHF đạt hoàn toàn chạm mục tiêu lợi nhuận, chuẩn bị mua ...

EUR/JPY bứt phá ngưỡng kháng cự chính, vẫn tiếp tục đi lên cho một...

Nguồn tin : intaforex.com EUR/JPY bứt phá ngưỡng kháng cự chính, vẫn tiếp tục đi lên cho một đà tăng hơn nữa ...

USD/CHF vẫn đi xuống cho một sự sụt giảm hơn nữa

Nguồn tin : intaforex.com USD/CHF vẫn đi xuống cho một sự sụt giảm hơn nữa ...

Tổng quan vĩ mô toàn cầu cho ngày 24/08/2017

Nguồn tin : intaforex.com Tổng quan vĩ mô toàn cầu cho ngày 24/08/2017 ...

AUD/JPY tiếp cận mức hỗ trợ chính, chuẩn bị mua

Nguồn tin : intaforex.com AUD/JPY tiếp cận mức hỗ trợ chính, chuẩn bị mua ...
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com