Quotes by TradingView

EUR/USD đạt mục tiêu lợi nhuận, giá dự kiến sẽ kiểm định ngưỡng hỗ...

Nguồn tin : intaforex.com EUR/USD đạt mục tiêu lợi nhuận, giá dự kiến sẽ kiểm định ngưỡng hỗ trợ chính một lần nữa trước khi...

USD/CHF đảo chiều hoàn hảo như mong đợi, tiếp tục giảm

Nguồn tin : intaforex.com USD/CHF đảo chiều hoàn hảo như mong đợi, tiếp tục giảm ...

EUR/JPY đảo chiều từ ngưỡng kháng cự chính, tiếp tục giảm

Nguồn tin : intaforex.com EUR/JPY đảo chiều từ ngưỡng kháng cự chính, tiếp tục giảm ...

AUD/JPY tiếp cận mức hỗ trợ mạnh, chuẩn bị mua

Nguồn tin : intaforex.com AUD/JPY tiếp cận mức hỗ trợ mạnh, chuẩn bị mua ...

Tổng quan về vĩ mô toàn cầu cho ngày 13/09/2017

Nguồn tin : intaforex.com Tổng quan về vĩ mô toàn cầu cho ngày 13/09/2017 ...

USD/JPY tiếp cận ngưỡng kháng cự chính, vẫn tiếp tục giảm

Nguồn tin : intaforex.com USD/JPY tiếp cận ngưỡng kháng cự chính, vẫn tiếp tục giảm ...

USD/CHF tiến gần ngưỡng kháng cự chính, chuẩn bị bán

Nguồn tin : intaforex.com USD/CHF tiến gần ngưỡng kháng cự chính, chuẩn bị bán ...

EUR/USD kiểm định mức hỗ trợ chính, tiếp tục tăng

Nguồn tin : intaforex.com EUR/USD kiểm định mức hỗ trợ chính, tiếp tục tăng ...

NZD/USD đạt mục tiêu lợi nhuận một cách hoàn hảo, chuẩn bị bán

Nguồn tin : intaforex.com NZD/USD đạt mục tiêu lợi nhuận một cách hoàn hảo, chuẩn bị bán ...

EUR/JPY tiến gần ngưỡng kháng cự chính, chuẩn bị bán

Nguồn tin : intaforex.com EUR/JPY tiến gần ngưỡng kháng cự chính, chuẩn bị bán ...