Xi măng Bỉm Sơn: Năm 2018 lãi công ty mẹ đạt 94 tỷ đồng, gấp 28 lần cùng kỳ

0
57

Xi măng Bỉm Sơn: Năm 2018 lãi công ty mẹ đạt 94 tỷ đồng, gấp 28 lần cùng kỳ

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (Mã CK: BCC) công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 và lũy kế cả năm 2018.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 961 tỷ đồng, tăng gần 10% so với quý IV năm ngoái, giá vốn hàng bán tăng hơn 10%, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 138 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận 3,46 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác đã giúp BCC lãi trước thuế hơn 63 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên quý này BCC phải đóng tới hơn 12 tỷ đồng tiền thuế trong khi cùng kỳ chi phí thuế chưa đến 3 tỷ đồng nên LNST chỉ đạt hơn 50 tỷ đồng giảm 15% so với quý 4/2017.

Lũy kế cả năm 2018 doanh thu đạt 3.678,5 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Các khoản chi phí trong kỳ đều giảm đáng kể (chi phí bán hàng giảm 26%, chi phí tài chính giảm 26%…) nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt 89,3 tỷ đồng khả quan hơn hẳn khoản lỗ 3,5 tỷ đồng của năm 2017 trong đó LNST thuộc về công ty mẹ đạt 93,6 tỷ đồng.

Năm 2018 Xi măng Bỉm Sơn đã đặt kế hoạch doanh thu 3.406 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 94 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2018 Công ty đã hoàn thành vượt 8% mục tiêu doanh thu và cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu về lợi nhuận.

Nguồn : NDH.vn – Người đồng hành

Link gốc :http://ndh.vn/xi-mang-bim-son-nam-2018-lai-cong-ty-me-dat-94-ty-dong-gap-28-lan-cung-ky-20190203093641659p4c147.news

Loading...

Bạn đang đọc bài viết Xi măng Bỉm Sơn: Năm 2018 lãi công ty mẹ đạt 94 tỷ đồng, gấp 28 lần cùng kỳ tại chuyên mục Doanh nghiệp của Tin kinh tế. Xin cảm ơn!

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here